Projectmanagement

Proces organiseren

Het projectmanagement van projecten in het kort is het compleet organiseren van het proces vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname.

Fasen

De fasering van een project verloopt van grof naar fijn, steeds meer gedetailleerd. In de initiatieffase worden de kaders en voorwaarden van het project gedefinieerd. In de vervolgfasen wordt er steeds verder ingezoomd en worden er steeds meer details bekend. Het is van groot belang dat in iedere fase gespiegeld wordt aan de oorspronkelijke vastgestelde uitgangspunten in geld, programma en eisen.

Projectplan en planning

Een belangrijk instrument om het proces van een project te beheersen en te structureren is de projectplanning. Hierin worden verbanden inzichtelijk gemaakt en kunnen volgorde van activiteiten en vervolgstappen gestuurd worden. Ook wordt inzichtelijk waar vertragingen ontstaan en waar er versneld kan worden en wat de te verwachten eindtijd is. Met de projectplanning kan het complete proces vanaf de initiatieffase tot en met de ingebruikname beheerst worden.

Werkzaamheden

 • Opstellen projectplannen
 • Haalbaarheidstudies
 • Besprekingen en onderhandelingen derden (o.a. overheid)
 • Aansturen projectteam
 • Aansturen multidisciplinaire projecten
 • Adviseren opdrachtgevers
 • Opstellen projectplanning
 • Projectbewaking: kosten, voortgang, kwaliteit
 • Leiden van (bouw)vergaderingen
 • Vergunningaanvragen
 • Aanbestedingen
 • Contract onderhandelingen

Onze kernwaarden

Z

Inleven in opdrachtgever en gebruiker

 

Z

Structureren van proces

 

Z

Ontzorgen opdrachtgever

 

Z

Bewaken en sturen van voortgang, kwaliteit en budget

 

Contactgegevens

Appelboogerd 2-6, Tiel

06 4714 1182

marinus@crummanagement.nl